गउरा ऐतन तपवा कइलू तू बउरहवे लागी ना।
बउरहवे लागी ना हो बउरहवे लागी ना।।
इनका दुअरवा गउरा सूपवो ना दउरा,
हो बउरवे लागी ना।।
घर ना दुअरवा गउरा भीखे के ठेकाना,
हो अलखिए लागी ना।।
कहत महेन्द्र भोला अवढर दानी हउअन,
हो त्रिभुवन के स्वामी ना।
गउरा एतना तपवा कइलू।

By shayar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *