माया के नगरिया में लागल बा बजरिया ऐ सोहागिन सुनऽ।
चीझवा बिकाला अनमोल ए सोहगिन सुनऽ।
कवनो सखी घूमि-फिरि मोरेली नजरिया ए सोहागिन सुनऽ।
कवनो सखी रोवे मनवाँ मार ए सोहागिन सुनऽ

By shayar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *